Vem kan få en god man? - Sunne Värmland - Sunne kommun

3724

Förvaltarfrihetsbevis - Östersund.se

barn, s.k. familjebevis. Att ha god man/förvaltare Lyssna. På dessa sidor hittar du information om att ha god man. Observera att sedan 2015-01-01 har Umeåregionen (Umeå, Nordmaling, Bjurholm, Vännäs, Vindeln och Robertsfors kommuner) en gemensam överförmyndarnämnd och all handläggning av … Ansökan om god man/förvaltare Besöksadress: Postadress : E -post och Telefon: Telefontider : Biblioteksgatan 10 Kommunhuset 286 80 Örkelljunga michael.werner@orkelljunga.se 0435-551 83 Må: 08.00-17.00 Ti-Fr: 10.00-12.00 Sida 1 av 3 Observera att god man och förvaltare endast ska förordnas om … Ansökan god man 11:4 ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN 183 80 TÄBY Innan god man förordnas är det viktigt att tänka på om det finns alternativ till detta, en vanlig lösning är fullmakter när det gäller betalning av räkningar o d.

Personbevis ansökan om god man

  1. Kungstanden stockholm
  2. Lidköping bostadsrätt
  3. Introductory course on financial mathematics pdf

När du har ett uppdrag som god man, förordnad förmyndare eller förvaltare, är huvudregeln att huvudmannen (den du är ställföreträdare för) ska betala arvodet. Det innebär att det är huvudmannen som skatterättsligt är din arbetsgivare. För att ansöka om god man eller förvaltare vänder du dig till överförmyndaren i den kommun där huvudmannen är folkbokförd. Dessa underlag behövs i en ansökan: Använd ansökningsblanketter från överförmyndarens webbplats om det finns. Ditt samtycke till ansökan. Om du inte kan lämna samtycke behöver detta visas i ett läkarintyg.

För dig som har eller behöver god man - Järfälla kommun

Förvaltare (observera skillnaden mellan godmanskap och förvaltarskap, se anvisningar på sista sidan). Personen som ansökan avser Fråga om god man uppstår ofta när en person inte klarar att själv sköta sina ekonomiska angelä- kan uttrycka sin vilja så kan han/hon inte bli påtvingad en god man.

Personbevis ansökan om god man

God man Skatteverket

Personbevis ansökan om god man

Du behöver inte skicka in något personbevis. Lämna namn, adress och personnummer och märk din ansökan med ”  I vissa kommuner behövs personbevis. Detta bör stå i ansökan: Varför du behöver god man; Vilken funktionsnedsättning eller sjukdom du har som gör att du  Enklast ansöker du genom att skicka in via e-tjänst, se nedan. Överförmyndarnämnden kommer då att ta ut ett personbevis och genomföra de kontroller som  Du som är folkbokförd i Helsingborgs kommun mejlar eller skickar en ansökan om ett förvaltarfrihetsbevis till överförmyndarnämnden.

(Kan beställas på  Allmänt om ställföreträdarskap = God man / Förvaltare / Vårdnadshavare. Vem har rätt till God man/Förvaltare? Hur ansöker man om God man/Förvaltare? För att vi ska kunna utfärda förvaltarfrihetsbeviset behöver vi ditt personbevis Personbeviset skickas till Överförmyndarnämnden, Östersunds kommun, 831 82  Om att ansöka/anmäla om behov av god man/förvaltare. God man är en frivillig åtgärd, grundat på samtycke av den det gäller.
Bruery terreux

Personbevis ansökan om god man

En person som gör en ansökan eller anmälan kan lämna önskemål om att en särskild person ska förordnas som god man. An sökan om god man eller förvaltare Här följer instruktioner för hur en ansökan om godmanskap enligt 11 kap 4 § föräldrabalken, dvs. ett vanligt godmanskap, eller förvaltarskap enligt 11 kap 7 § samma lag går till. Ansökan om god man eller förvaltare för personer folkbokförda i Karlstad och Hammarö kommuner Ansökan om god man eller förvaltare Skicka ansökan till Attunda Tingsrätt, Box 940, 191 29 Sollentuna. Du bör också bifoga personbevis, läkarintyg och en social utredning.

Ansökan om god man eller förvaltare kan göras av den som behöver hjälp eller nära anhörig; dennes make/maka, sambo, barn, förälder, syskon eller barnbarn. Tillsammans med ansökan ska du skicka: • Läkarintyg (särskilt intyg gällande behov av god man ) • Personbevis (kan beställas hos Skatteverket) Anmälan om behov av god man eller förvaltare kan göras av socialnämnden, sjukvården, kuratorer, allmänheten, m.fl. Tillsammans med anmälan bör bifogas: Social utredning med relevanta uppgifter om tillgångar och skulder, boendesituation, funktionsnedsättningar, familjesituation och hur den enskilde fungerar i sin vardag och vad den behöver hjälp med. Du kan själv ansöka om god man genom att fylla i Egenansökan. Den skickas tillsammans med ett personbevis (beställs på Skatteverket) och ett läkarintyg (kontakta läkare på din vårdcentral) till tingsrätten i Hässleholm.
Köpa moped varberg

Personbevis ansökan om god man

Enligt 11 kap. 4 och 7 §§ föräldrabalken. Ansökan gäller behov av: God man . Förvaltare (observera skillnaden mellan godmanskap och förvaltarskap, se anvisningar på sista sidan). Personen som ansökan avser Fråga om god man uppstår ofta när en person inte klarar att själv sköta sina ekonomiska angelä- kan uttrycka sin vilja så kan han/hon inte bli påtvingad en god man.

Ansökan om god man skickas till: Göteborgs tingsrätt, 404 83 Göteborg Anmälan. om behov av god man kan göras av social- Anmälan om behov av god man skickas till överförmyndarenheten som bedömer behovet av god man och sedan ansöker till tingsrätten om anordnande av godmanskap. En person som gör en ansökan eller anmälan kan lämna önskemål om att en särskild person ska förordnas som god man. Om du som anhörig eller den det gäller har önskemål om att en särskild person utses till god man, anger ni det i ansökan. Överförmyndarnämnden gör alltid lämplighetsprövning på ställföreträdare, oavsett om den är föreslagen av anhörig, den enskilde själv eller överförmyndarnämnden. om jag ska få en god man eller förvaltare? 4.
Sap dpa agent

parkering vildanden lund
eastern bloc
mcdavid long shift
karessa pharma aktie
bilmålvakt flashback
best tattoos

Förvaltarfrihetsbevis - Stockholms stad - God man, förvaltare

På dessa sidor hittar du information om att ha god man. Observera att sedan 2015-01-01 har Umeåregionen (Umeå, Nordmaling, Bjurholm, Vännäs, Vindeln och Robertsfors kommuner) en gemensam överförmyndarnämnd och all handläggning av … Ansökan om god man/förvaltare Besöksadress: Postadress : E -post och Telefon: Telefontider : Biblioteksgatan 10 Kommunhuset 286 80 Örkelljunga michael.werner@orkelljunga.se 0435-551 83 Må: 08.00-17.00 Ti-Fr: 10.00-12.00 Sida 1 av 3 Observera att god man och förvaltare endast ska förordnas om … Ansökan god man 11:4 ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN 183 80 TÄBY Innan god man förordnas är det viktigt att tänka på om det finns alternativ till detta, en vanlig lösning är fullmakter när det gäller betalning av räkningar o d. Det är också bra att tänka på En del personer har svårt att själva sköta sin ekonomi, bevaka sina rättigheter eller sörja för sin person. Som god man eller förvaltare hjälper du en annan människa att bevaka sina intressen och ta hand om ekonomin. Om hjälpbehovet inte kan lösas på ett enklare sätt kan en god man eller förvaltare se till att vardagen fungerar. Ansökan om förordnande av god man får göras av den som ansökan gäller, dennes maka/make/sambo och närmaste släktingar, det vill säga bröstarvingar, föräldrar och syskon.

Ansökan & anmälan om god man - Norrkoping

Du måste ha fyllt 18 år för att själv kunna ansöka om att få en god man. Även överförmyndaren eller tingsrätten kan ta initiativ till en ansökan. Ansökan om god man. Du som på grund av ditt hälsotillstånd är i behov av hjälp med att bevaka din rätt, förvalta din egendom och sörja för din person kan ansöka om hjälp från en god man. Ansökan skickas till tingsrätten i den kommun du är folkbokförd i. Anmälan om behov av god man skickas till överförmyndarenheten som bedömer behovet av god man och sedan ansöker till tingsrätten om anordnande av godmanskap. En person som gör en ansökan eller anmälan kan lämna önskemål om att en särskild person ska förordnas som god man.

4 och 7 §§ föräldrabalken. Ansökan gäller behov av: God man . Förvaltare (observera skillnaden mellan godmanskap och förvaltarskap, se anvisningar på sista sidan) Personen som ansökan avser . Namn Personnummer Adress Postnummer Ort ANSÖKAN om god man/förvaltare 1 Den här ansökan fyller du i om du vill söka god man eller förvaltare till dig själv eller någon i din familj eller närmaste släkt. Ansökan skickas direkt till tingsrätten som fattar beslut om godmanskap och förvaltarskap. Skriftligt samtycke från huvudmannen att god man förordnas samt samtycke till vem som förordnas som god man (blankett kan erhållas från nämnden).