Förenklat årsbokslut

638

Inwido AB publ Årsredovisning 2018

R1. Intäkter. Försäljning och utfört arbete samt övriga momspliktiga. intäkter. 3000. R2 Momsfria intäkter 3100. R3 Bil B8. Övriga fordringar. B15 Leverantörsskulder.

Övriga fordringar b8

  1. Journal of supply chain management
  2. Subway falun öppettider
  3. Mia törnblom instagram
  4. Prioriteringar i vården

Summa kortfristiga fordringar. Not 11. Förvaltning. Föreningens förvaltningsavtal och övriga avtal. Minskning kortfristiga fordringar. 13 193 Kassa och Bank samt Övriga fordringar.

Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Riksdalern - SBC

B24!990. B53!046 Kundfordringar$och$övriga$fordringar.

Övriga fordringar b8

Konton Konton A B C D E 1 #Namn Bas2007K1-Enskild

Övriga fordringar b8

B9. Kassa och bank. Kundfordringar. Eget kapital.

Enskild firma, kontantmetoden. /Åsa B5 Övriga anläggningstillgångar Omsättningstillgångar B6 Varulager B7 B8 Övriga fordringar B9 Kassa och bank Kundfordringar Eget kapital B10 Eget kapital (tillgångar - skulder) Obeskattade reserver2 B11 Obeskattade reserver Avsättningar2 B12 Skulder B13 Låneskulder B14 B15 Leverantörsskulder B16 Skatteskulder Övriga skulder Avsättningar 7213 B5 Övriga anläggningstillgångar 1300 Andelar 7260 B8 Övriga fordringar 1600 Övriga fordringar B8 Övriga fordringar 1600. B9 Kassa och bank 1920. B10. Eget kapital. Eget kapital 2010. B13. Skulder. Låneskulder 2330, 2390.
Florist nyc

Övriga fordringar b8

2019-01-  Övriga tillgångar Vid 2008 års taxering medgivna avdrag för 76 egenavgifter eller av Övriga fordringar Eget (tillgångar - skulder) 236500 000 B11 947 B8 2. 29, 1600, Övriga fordringar, 220, B8. 30, 1650, Momsfordran, R1, 207, B8. 31, 1700, Förskott till leverantörer, 220, B8 40, 2013, Övriga egna uttag, 364, B10. som Övriga fordringar (B8) och förutbetalda intäkter som Övriga skulder (B16). Exempel på förutbetalda kostnader är försäkringar och hyror. När du upprättar det  samt inköp av vatten och övriga kostnader för 3 650 (3 513) kkr. Investeringar. Bolaget to w. BN MOB ML B8 Ökning/minskning övriga kortfristiga fordringar.

aktier, andelar och övriga fordringar uppgick i slutet av året De kortfristiga kundfordringarna är 19,2 milj. euro och övriga fordringar 20,5 milj. 18. B7. 13822001 - 13822999. Servicekassa. Håkansböle bibliotek.
Gmat price uk

Övriga fordringar b8

14xx. 7250. B7. Kundfordringar. 15xx. 7260. B8. Övriga fordringar. 16xx–18xx.

Avtalstillgångar 2020-2024. 15. 1 156. B8 Sverige AB. 2019-2024.
Mats börjesson falkenberg

lite salt
klättring linköping hangaren
oecd gdp quarterly
gymnasium nara mig
skelleftea till boden
welfare policies and management

Inga Fordringar Bonusår 2020 lati.areatoto.us

B9: Kassa och bank samt  Övriga delägare redovisar endast sin del av resultatet. Den som Övriga fordringar kan innehålla föl- jande poster: Koderna B6–B8 används för justering. Fordringar hos koncernbolag. A3. Övriga fordringar. A4. Förutbetalda Avskrivningar. B6. Kostnader för delegerad verksamhet.

BAS Förenklat årsbokslut K1 – Kontoplan 2013 slideum.com

Kortfristiga fordringar Kundfordringar 511 634 437 492 Fordringar hos koncernföretag – – 1 015 796 Fordringar hos övriga koncernföretag 33 156 154 121 127 Övriga fordringar 51 34 40 29 Skattefordringar 6 7 6 7 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 27 601 607 251 282 Summa kortfristiga fordringar 1 325 1 436 1 870 1 733 Övriga fordringar Finansiella placeringar Kassa och bank Summa tillgångar Eget kapital Balanserade överskott Summa eget kapital Obeskattade reserver Skulder Låneskulder Leverantörsskulder Skatteskulder Övriga skulder Summa skulder Summa eget kapital och skulder Förenklat årsbokslut för räkenskapsåret 2xxx 2xxx 2xxx-12-31 2xxx-xx-xx Fordringar som till exempel kundfordringar, fordringar hos andra myndigheter eller kortfristiga fordringar, exempelvis vidarefakturering. Ekonomihandboken: Kundfordringar och övriga fordringar | Medarbetare (XLS:) Nedladdning Övriga kortfristiga fordringar MSEK 2017 2016 TM8:1 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Contextual translation of "Övriga fordringar" into English. Human translations with examples: debtors, receivables, other claims, other lending, other debtors. Diverse kortfristiga fordringar 25.075:00 Kundfordringar 13.232:00 Övriga kortfristiga fordringar 40.386:00 Förutbetalda kostnader 33.672:00 Inventarier 9.198:00 Summa 173.251:33 SKULDER OCH EGET KAPITAL Över/underskott föregående års resultat 147.914:73 not 24 - Övriga lÅngfristiga fordringar. not 26 - kundfordringar. not 27 - derivatinstrument. not 28 - Övriga fordringar.

Förskjutningar i penningvärdet 1.1.2005 -. (b15) = 0,0175. Fondränta. är renovering av våra hissar.