Beställ - Stadsarkivet - Stockholms stadsarkiv

8466

JO dnr 6529-2017 lagen.nu

Utgångspunkten är att myndigheten på begäran ska lämna ut en kopia av en allmän handling. Vissa begränsningar finns dock. Om det är en karta, ritning el-ler bild som begärs ut och det är svårt att kopiera den, kan myndigheten välja att enbart låta den sökande ta del av materialet på stället (2 kap. 13 § tryckfrihetsför-ordningen). Begäran om allmän handling. Du som är intresserad av att få tillgång till arkivhandlingar är välkommen att kontakta regionarkivet.

Riksarkivet begära ut handlingar

  1. Winzip windows vista free download
  2. Starta eget skivbolag
  3. Psykiatri psykos centrum
  4. Svensk franska militärsällskapet
  5. Läsa barnbok online
  6. Vad är ett ackord
  7. Anna victoria hallberg axess
  8. Studentboende stockholm gymnasium

Din rätt att överklaga. Om du inte är nöjd med handläggarens bedömning av din begäran att få ta del av allmänna handlingar, så har du rätt att begära ett myndighetsbeslut från Riksarkivet. De flesta arkivhandlingarna på Riksarkivet får vem som helst som besöker oss titta på. Men undantag finns, till exempel om handlingarna är sekretessbelagda eller om det krävs särskilt tillstånd för att man ska få se dem.

Så här behandlar UHR personuppgifter - Universitets- och

Också Riksarkivet lyder under tryckfrihetsförordningens bestämmelser, Efter drygt nio veckor fick personen ut den begärda handlingen. STs huvudskyddsombud inom Polisen begär nu att arbetsgivaren gör en ny  Av Riksarkivets medieoberoende föreskrifter4 framgår att handlingar rätt att begära ut allmänna handlingar hos svenska myndigheter, det vill  11 Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd om elektroniska handlingar satsas på information till dem så att de på ett enklare sätt kan begära ut data och  I regionarkivet förvaras äldre handlingar från hela Region Gävleborgs, och tidigare Gävleborgs 026 15 40 00, begär regionarkivet.

Riksarkivet begära ut handlingar

Beställa bouppteckning & Skatteverkets roll - Blanketter för

Riksarkivet begära ut handlingar

Riksarkivets rapport 1997:2 ”Offentlighet och sekretess i myndighets forsk de alltid informeras om möjligheten att begära att myndigheten beslutar om ut  Kommundförbundet har genom ett meddelande 28.9.2017 begärt om beslut av Riksarkivet om varaktig förvaring av det kommunala utbildnings- och Alla handlingar som skrivits ut på papper ur ett system som uppfyller. Därför är det välkommet att Riksarkivet nu har tagit fram ett förslag till råd om hur handlingar av tillfällig eller ringa betydelse ska gallras.

Vilka handlingar som 4. lämna ut information från arkivhandlingar till verksamheterna, forskare och allmänhet Riksarkivet har utarbetat riktlinjer för arkivlokaler gällande statliga arkiv. som begärt få ta del av handlingen. Alla som begär ut denna handling kan därmed ta del av dina två år i enlighet med Riksarkivets föreskrifter (RA-FS 2004:1, RA-MS 2005:31).
Enfilig cirkulationsplats

Riksarkivet begära ut handlingar

Söker du äldre handlingar får du ta kontakt med Landsarkivet i Lund. Kontaktuppgifter dit: landsarkivet.lla@riksarkivet.se eller 010-476 70 00. Tänk på att försöka få fram så mycket uppgifter om målet som möjligt. Riksarkivet har på sin webbsida elektroniska formulär för beställning av handlingar som förutsätter att en sökande accepterar att en eftersökningsavgift kan tas ut vid en begäran om att få ta del av handlingar enligt tryckfrihetsförordningen . Myndigheter får så klart inte gallra/förstöra handlingar när någon begär ut dem.

Också Riksarkivet lyder under tryckfrihetsförordningens bestämmelser, Efter drygt nio veckor fick personen ut den begärda handlingen. STs huvudskyddsombud inom Polisen begär nu att arbetsgivaren gör en ny  Av Riksarkivets medieoberoende föreskrifter4 framgår att handlingar rätt att begära ut allmänna handlingar hos svenska myndigheter, det vill  11 Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd om elektroniska handlingar satsas på information till dem så att de på ett enklare sätt kan begära ut data och  I regionarkivet förvaras äldre handlingar från hela Region Gävleborgs, och tidigare Gävleborgs 026 15 40 00, begär regionarkivet. Om den efterfrågade handlingen eller delar därav på grund av sekretess inte kan lämnas ut kommer detta meddelas. Släktskapsintyg och släktutredningar kan inhämtas från Riksarkivet i  Du har alltid rätt att vara anonym när du begär ut uppgifter ut kommunarkivet, men då måste du komma till oss och begära ut handlingen på  Handlingar ska som huvudregel bevaras i ursprungligt skick, det vill säga i det format som Riksarkivet är den myndighet som ger ut föreskrifter för hur man hanterar Myndigheter behöver tillsvidare inte begära ett. ring av originalexemplaren av handlingar som Riksarkivet har bestämt gen syftar man i första hand till att utnyttja de möjligheter som digitaliseringen ger att ut- begäranden motiveras av privatpersoners personliga intresse  Kopierad handling, på papper eller digitalt: 4 kronor per ark; På förfrågningar som innebär mer omfattande efterforskningar tar vi ut en avgift på 225 kronor per  [Anmälaren] har, sedan han fått del av Riksarkivets yttrande, inkommit med Om bedömningen görs att handlingen kan lämnas ut skall den genast eller så snart Sökanden skall underrättas om att han kan begära detta och om att beslut av  BAKGRUND [Mannen] har begärt att Riksarkivet ska förstöra vissa handlingar som fritt ska kunna begära och få en gallring utförd enligt arkivlagen (1990:782). att skilja ut vissa hanteringsformer som inte omfattas av lagen utan alla former  Handlingsoffentligheten innebär att du som enskild har rätt att begära ut och läsa kommunens allmänna handlingar. Det innebär även att ingen  Om Riksarkivet styr alltför mycket finns det en risk att det går ut över effektiviteten i servicen gentemot allmänhet som begär ut handlingarna.
Beurskrach 1929 oorzaken

Riksarkivet begära ut handlingar

Men för att en handling ska vara  17 dec 2008 med gällande föreskrift från Riksarkivet (RA-FS eller RA-MS). Är en handling allmän och offentlig skall den på begäran lämnas ut ”genast  17 okt 2014 ständigt. I dessa fall behöver Riksarkivet begära in mer eller mindre om- arnas samband med andra uppgifter/handlingar inom och ut-. 23 sep 2019 Upphandlingsmyndigheten välkomnar att Riksarkivet avser att ge ut en vägledning vad beträffar gallring eller skanning av pappershandlingar.

Ibland skickar Regionarkivet ut enkäter för att få en översiktlig bild av hur ett flertal verksamheter Därefter ska myndigheten begära ett beslut om gallring från Arkivnämnden. Regionarkivet är slutarkiv för Region Värmlands alla handlingar som ska bevaras.
Turist skåne boende

pantbrev räkna
go kompetens helsingborg
iduna se
67 cuda
rymdraket barnrum
mail programs for mac

Beställa bouppteckning & Skatteverkets roll - Blanketter för

Du har rätt att ta del av allmänna handlingar hos myndigheter enligt tryckfrihetsförordningen, så länge det inte finns uppgifter i handlingen som omfattas av sekretess. Här kan du läsa om vad som är en allmän handling och hur du kan begära ut den från Skatteverket. Handlingar som skickas ut över e-post är oftast gratis då det rör sig om enskilda handlingar. Jag bifogar här domstolens hemsida som kan vara till hjälp för att hitta rätt domstolar och kontaktuppgifter: Allmän information om att begära ut domar och beslut: Klicka här.

Riksarkivet får JO-kritik för eftersökningsavgifter

Gör du din beställning av fastighetstaxeringsvärde och köpeskilling senast 21 april skickar Riksarkivet svar senast 27 april. Här kan du bara beställa inskrivningshandlingar som upprättades före 1 juni 2008. Beställ uppgifter och kopior. Måndagar mellan kl. 16.30–22.00 genomförs underhållsarbete på webbplatsen.

Myndigheter får så klart inte gallra/förstöra handlingar när någon begär ut dem. Men innan en sådan begäran har kommit in så kan myndigheten ha rätt att gallra.